Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамдтаа зөвлөгөөн

2018-03-02 06:38

Монгол улсын хамгийн их хүн амтай Баянзүрх дүүрэгт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа зөвлөгөөнийг Дүүргийн ИТХ, ГХУСАЗС, Засаг даргын тамгын газар, Замын цагдаагийн хэлтсээс хамтран зохион байгуулж байна.

Зөвлөгөөнд нийслэл болон холбогдох яам агентлагын төлөөлөл, Нийслэл дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчид, хороодын засаг дарга, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах төрийн болон төрийн бус байгууллага, сурагчдын төлөөлөл, аж ахуйн нэгжүүд судлаачдыг оролцуулан зохиогдож байна.