Таны авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар 0, 5 тоогоор төгссөн бол 5 сард тээврийн хэрэгслийн албан татвар төлнө.

2017-05-02 17:23

Таны авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар 0, 5 тоогоор төгссөн бол 5 сард тээврийн хэрэгслийн албан татвар төлнө. 

Татвараа идэвхитэй төлье.