Зүүн гар тийш эргэхийг хориглох төв замын УУЛЗВАРУУД

2017-08-10 14:00

"Наймдугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлээд нийсэлийн Энхтайваны өргөн чөлөөний Зүүн дөрвөн замаас Баруун дөрвөн зам хүртэлх чиглэлд явж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн гэрэл дохио зохицуулагдаж байгаа долоон уулзвар дээр зүүн гар тийш эргэх хөдөлгөөн хориглогдоно. 

Үүнтэй холбоотойгоор бөмбөгөрийн уулзвараас урагшаа 11-р сургууль руу явсан, одоогийн хойшоогоо нэг чигийн хөдөлгөөнтэй байгаа Чоймболын гудамж сөрөг хөдөлгөөнтэй болно.