“САР ШИНЭ-АЮУЛГҮЙ ТЭЭВЭР” арга хэмжээ явагдаж байна