Өнгөрсөн онд 500 мянга орчим тээврийн хэрэгсэл техникийн хяналтын үзлэгт хамрагджээ

2018-01-05 00:26

“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын Техникийн хяналтын хэлтэс Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх, техникийн хяналтын үзлэгийн хэмжлийн тоног, төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангуулан ажиллаж байна.

2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ны байдлаар нийт 478993 тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийсэн бөгөөд 96 хувьтай байна.

Техникийн хяналтын үзлэгт нийт 11234 тээврийн хэрэгсэл дараахь үзүүлэлтүүдээр тэнцээгүй байна.

 • Өнгө үзэмж- 6152
 • Утаа- 1424
 • Тормос- 2545
 • Жолоо- 6322
 • Гэрэл- 3240
 • Дуу чимээ- 76

Техникийн хяналтын хэлтсээс техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээллийн сангийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулах, мэдээллийн шинэчлэлийг тухай бүрд нь саадгүй явуулах ажлыг хийж дараах байгууллагатай мэдээлэл солилцож байна.

  Үүнд:

 • Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
 • Замын цагдаагийн алба
 • Татварын ерөнхий газар
 • Зам тээвэр, хөгжлийн яам
 • Үндэсний дата төв
 • Мөн техникийн хяналтын үзлэг хийх чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл авсан “Доктор авто сүлжээ”, “Монгол терминал” ХХКомпанитай программ ашиглах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.