Хамгаалах бүс хэрэглээгүй хүмүүсийн 86 хувь нь тархины доргилт, гэмтэл авдаг

2018-01-19 06:01

Дэлхий олон оронд автомашинаар зорчиход хамгаалах бүсийг зайлшгүй хэрэглэх ёстой гэж үздэг.

Олон улсын хэмжээнд хийгдсэн судалгаа болон туршлагаас үзэхэд автомашинаар зорчигчид хамгаалах бүсийг хэрэглэж хэвших нь ноцтой болон амь насанд аюултай осол гэмтлийг үлэмж бууруулдаг үр дүнтэй арга юм.

Хамгаалах бүс хэрэглэсэн тохиолдолд амь насанд аюултай болон ноцтой осол гэмтэл 50 орчим хувь багасгахаас гадна нийгмийн эрүүл мэндийн зардал ч ихээр хэмнэгддэг байна.

Хамгаалах бүс нь биед учирах гадны хүчийг бууруулаад зогсохгүй, осолдсон автомашин доторх хүний биеийг хөдөлгөөнгүй байлгаснаар автомашины эд ангиас бэртэж гэмтэхийг багасгадаг.

Мөн автомашинд зохих ёсоор зөв суугаагүйгээс ослын үед ноцтой гэмтэж болно. Тийм учраас суудлын түшлэгийг нуруугаараа налж, эгц урагш харж, хөлөө бүтэн улаар нь доош тавьж суух хэрэгтэй. Урагш налж эсвэл суудлын ирмэгт сууж явах нь осолтой.

ХАМГААЛАХ БҮС ХЭРЭГЛЭХ НЬ ЖОЛООЧ, ЗОРЧИГЧ ТАНЫ ЯМАГТ УХААЛАГ ХЭРЭГ БАЙХ БОЛНО.