Төлбөртэй зогсоолууд

Нийслэлийн Автозамын газартай байгуулсан гэрээний дагуу "Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоолын үйлчилгээ" үзүүлэгч иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл.

# Зогсоолын нэр Зогсоолын тоо Цагийн хуваарь Төлбөртэй эсэх Байршил Үйлчилгээ эрхлэгч Төлбөр Утас