Замын эвдрэл, гэмтэл мэдээлэх
Иргэдээс санал хүсэлт, гомдол, асуудал, талархалыг цахим хэлбэрээр хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудал болон бусад хавсаргасан нотлох баримт үнэн зөв байна.
Замын хөдөлгөөний зөрчил мэдээлэх
Тухайн үйлчилгээг смарткар аппликейшн татаж суулгаснаар гар утаснаасаа авах боломжтой.